Pravilnik o zasebnosti

Varovanje osebnih podatkov

GRADOM PLUS, d.o.o. varovanju osebnih podatkov namenjamo posebno skrb in se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z GDPR. GRADOM PLUS, d.o.o. je kot obdelovalec in upravljavec izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najboljše zaščite osebnih podatkov, ki jih poseduje. Zbiranje in obdelava sta urejena v skladu z Uredbo o splošnih podatkih o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z državno določeno in predpisano zaščito podatkov. Vendar pa lahko prenosi podatkov na internetu vsebujejo varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Osebni podatki in hramba

Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi (“posameznik, na katerega se podatki nanašajo”). Prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe. Obdelava je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na skupinah osebnih podatkov, ne glede na to, ali je to izvedeno z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, razširjanjem ali drugačno razpoložljivostjo, uskladitvijo ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem.

Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), druge zakonodaje o varstvu podatkov, ki se uporablja v državah članicah Evropske Unije, in druge določbe v zvezi z varstvom podatkov, je:
GRADOM PLUS, d.o.o.
Lackova cesta 237, 2341 Limbuš, Slovenija
Matična številka: 2191997000
Telefon: +386 (0)2 620 27 50
E-naslov: office@gradomplus.si
Spletna stran: www.gradomplus.eu

GRADOM PLUS, d.o.o. hrani naslednje osebne podatke članov GRADOM PLUS, d.o.o.: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije z GRADOM PLUS, d.o.o.. GRADOM PLUS, d.o.o. navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila in uveljavljanja garancijske odgovornosti, obveščanje o novostih (e-novice), prodajnih akcijah in ponudbah (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) ter aktualnih dogodkih.

GRADOM PLUS, d.o.o. hrani naslednje podatke gostov GRADOM PLUS, d.o.o.: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije z GRADOM PLUS, d.o.o..
 
Osebne podatke posameznika hranimo do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke trajno izbrišemo. Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, trajno izbrisali.